Yazılı köyü yolları
A. ALMACA : Merhaba, Yazılı köyünün yol olmaktan çıkmış olduğu yorumuna ben de katılıyorum. Mevcut asfalt diye nitelendirilen yolun bir an önce düzeltilmesini umuyorum. Ayrıca Mezarlık yolu olarak bilinen yağmur yağdığında araçların hareket bile edemediği yol (yol diyemeyeceğim) bir an önce elden geçirilmeli gerekli yerlere künkler konulmalı ve asfalt yapılmalı. Bunu sayın yetkililerimizden istirham ediyorum. Saygılarımla..

koy yollari hakk
h.altiokka : Yazili koyunun yollari Yol olmaktan cikmis,keci yoluna donmustur.hukumetin sadece belli koyleri degil,tum ilce koylerini irdeleyip esit hizmeti goturmesi gerekmezmi?

Arapgir postası
nevgiz : Fethi Gemuhluoğlunu anma töreninde Arapgir Postasının olmamayışı çok manidardır.Fethi Gemuhluoğlu ki yazma orucunu Arapgir postasında bozmuş. Arapgir postası onun için hep önemli olmuştur.

BAŞARILAR
HAMZA ÇALGAN : ÇOK DEĞERLİ MESLEKTAŞIMIN MİLLİ EĞİTİMDE OLDUĞU GİBİ BELEDİYE HİZMETLERİNDE DE BAŞARILI OLACAĞINDAN EMİNİM.AYRICA PARTİMİZE DE BUNCA YIL EMEK VERMİŞ BİR ARKADAŞIMIZI BÖYLE BİR HİZMETE LAYIK GÖRDÜĞÜ İÇİN HALUK BAŞKANIMIZA DA AYRICA TEŞEKKÜR EDERİZ. HAMZA ÇALGAN HEKİMHAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ...

bassagligi
H.ALTIOKKA : Tüm Arapgirlilerin başı sağolsun.Sayın Aslanoglu gerçekten caliskan ve milliyetçi bir kimliğe sahipti.allah gani gani rahmet eylesin.


ali sağlam : memleketimize hayırlı uğurlu olur işallah emeği geçenlere teşekkürü bir borç biliriz..

resimler
Nihat AYDIN : sayınyetkili haberlerinizde kullandığınız resimler çok belirsiz lütfen daha net ve çok resim yayınlr mısınız

Arapgir Türkülü halk oyunlarının derlenmesi
veysiALEMDAROĞLU : Arapgir türkülü halk oyunlarınının derlenmesi konusunda bana yardımlarını esirgemeyen sayın belediye başkanımız Haluk CÖMERTOĞLU na teşekkürlerimi sunarım

Tebrik
Selman SAĞLAM : Allah hayırlı etsin...

guuzel
iismail : cok gzl olmus kurtlar vadisi hakkinda da yazn..

ANKARA
İlçe Coğrafyası »
 İLÇENİN COĞRAFİ YAPISI

 

            Matematiksel Konum; 39 Derece – 05 dakika Kuzey Enlemi;  38 Derece- 30 dakika Doğu boylamı arasında bulunmaktadır. Denizden yüksekliği 1200 metre; Malatya İline uzaklığı 117 Km; yüzölçümü ile 956 Km2 dir. 

            Arapgir ilçesi, Doğu Anadolu bölgesinin  batı kesiminde, Yukarı Fırat Bölümünde yer almaktadır. İlçenin kuzeyinde Erzincan - Kemaliye  ve Sivas -  Divriği; Güneyinde Malatya – Arguvan ve Elazığ – Keban ve Baskil ; Doğusunda Elazığ – Ağın ve Keban; Batısında İse Malatya- Arguvan ilçeleri ile çevrilidir.

 

            Yüzey Şekilleri ;

            İlçeyi yüzey şekilleri bakımından üç bölümde inceleyebiliriz.

1-     İlçenin batı ve kuzeyindeki dağlık bölüm.

2-      İlçe merkezinin doğusunda kalan bölüm.

3-     Güney bölümünü oluşturan orta yükseklikteki az engebeli Dişterik yazısı.

 

           İklim ve Bitki Örtüsü :

İlçe, Doğu Anadolu ile İç Anadolu bölgelerinin geçiş kısmında, ancak Doğu Anadolu’da kalan   Yukarı Fırat bölümünde yer almaktadır. Bölgede karasal iklimin bütün özelliklerini taşımaktadır. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise soğuk ve yağışlıdır. Ancak Keban Baraj gömünün etkisiyle son yıllarda iklimde bir yumuşama göze çarpmaktadır. Denizin etkisinden uzak, yüksek dağlarla kaplı olan ilçemizde yağışlar oldukça azdır. Yağışın büyük bir çoğunluğu ilkbahar ve kışında kar şeklinde düşer. İlçenin güney kesimlerinde yer alan Deregezen Ovası ve çevresinde kar yağışı oldukça azdır.

 

                        2004 YILI YAĞIŞ VE ISI DEĞERLERİ

AYLAR

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HZRN

TMMZ

AĞST

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

YAĞIŞ     (mm)

187.9

5.3

15.7

100.3

1004.9

8.3

0.8

1.2

0

27.5

152.9

68.5

 

 

AYLAR

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HZRN

TMMZ

AĞST

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

ISI C

-0.7

-0.2

7.0

10.2

14.9

20.9

25.4

25.7

21.8

16.0

6.3

-0.9

 

YILLIK ISI TOPLAMI        140.1 C                        YILIK YAĞIŞ MİKTARI 723.3  mm

AYLARA GÖRE DAĞILIM 11.7 C                     AYLARA GÖRE DAĞILIM  60.3 mm          

 

 

 

 

 

            Karasal iklimin bir sonucu olarak, ilçe arazilerinin büyük bir bölümü steplerle kaplıdır. Bu da demektir ki orman alanı oldukça azdır. İlçeyi oluşturan 95.600 hektarlık alanın sadece 4.097 hektarı orman arazisidir. Mevcut orman alanları da kaliteli bir orman durumunda değildir. Daha çok küçük meşe korulukları halinde olan ağaç topluluklarıdır. Bunların dışında dere ve çay boylarındaki çınar, kavak, söğüt ve tarım alanlarındaki meyve ağaçları ilçe arazisinin yeşil süsünü oluşturmaktadır.

 

                       

            AKARSULAR :

a-      Kozluk Çayı

İlçe arazisini ikiye bölen bu çay, sarıçiçek dağlarından doğar. Ovaya doğru akarak dar ve derin bir boğaza girer. Buraya halk arasında “Kayaarası” dedir. Bu kayalıklarda geyik denilen dağ keçileri yaşarlar. Kozluk beslendiği diğer küçük kollarla doğuya istikamet alarak akar ve Fırat varisinde Keban Baraj gölüne dökülür. Burası ilçenin başta gelen mesire yaridir. 70. Km. kadar boyu vardır.

b-     Berenge Çayı :

Çay kaynağını Göldağından alır. Göldağının eteklerinde bulunan kaynaklarda biriken sular,   dere oluşturarak merkez ilçe topraklarına girer. Şehirde birleştiği küçük dereler ile birlikte Berenge Boğazı’ nı oluşturur. Koru Köyü altında Kozluk Çayı ile birleşerek Keban Baraj gölüne akarlar. Boyu 15 KM. dir.

 

c-            Söğütlü Çayı.

İlçenin güneyinden geçen bu çayın bir kolu Dişterik Yazısından, diğer kolu Göldağının doğu eteklerindeki kaynakların toplanması ile oluşur. Aşağıya doğru Arguvan – Arapgir sınırını oluşturur ve Fırat’ a kavuşur. Boyu 35 Km. civarındadır.

d-     Çit Çayı.

İlçenin kuzey hududundan geçen çay, Sarıçiçek Yaylasından doğar. Dağlarda derin vadiler oluşturarak doğuya doğru akar.

e-      Göz Suyu.

 Göldağının eteğinde bulunan İlçenin Eskişehir mahallesi denen kısmında birkaç kaynaktan çıkar.  Burası ilçenin güzde mesire yeridir. Burada yapılan suni havuzlarda alabalık üretilmektedir. Eskişehir vadesinde bulunan arazileri sulayarak kozluk çayına dökülen bir deredir.

           

            BEŞERİ COĞRAFYA:

           

            Toplumsal Yapı.

            Arapgir oldukça hareketli bir toplumsal yapıya sahiptir. Merkezi bir konumda olması itibarıyla çevre ilçeler ve bağlı köyler günübirlik ihtiyaçları için ilçemize gelmekte, Özellikle Ağın ve Kemaliye ilçeleri ve Divriği’ nin güney köyleri ve Arguvan’ ın  yakın köyleri ticari yönden Arapgir’ le temas halinde olup,  bu ilçelerin yol güzergahında yer alması nedeniyle ilçede sürekli bir haraketlilik söz konusudur. Tam teşekküllü Devlet Hastanesinin varlığı, Meslek Yüksek Okulu’ nun olması ve okul sayısının fazlalığı da ilçeye ayrı bir nüfus hareketliliği kazandırmaktadır. Yine ilçemizde birçok kamu kuruluşunun mevcut  olması  nedeniyle  memur sayısında da artış olmuş ve dolayısıyla mevcut nüfusumuza katkı sağlamıştır.

           

            NÜFUS :

            Osmanlı İmparatorluğu döneminde büyük bir yerleşim birimi ve ticaret merkezi olan Arapgir ‘ in 19. Yüzyıl sonlarına doğru nüfusunun 40.000 civarında olduğu bilinmektedir. Bu nedenle yörede ilk Belediye Teşkilatı kurulan ilçelerden birisi de Arapgir’ dir. Her geçen gün ilçenin nüfusunda bir azalma gözlenmektedir. Yaşanan göçün en önemli sebebi de ekonomik koşullardır. Bu koşulların başında da ilçenin şehir merkezine uzak olması, dolayısı ile ilçede sanayi tesislerinin kurulmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Ancak eğitim olanaklarının sınırlı olması, bölgenin coğrafi durumu ve ticaret merkezlerine uzaklığı da yaşanan göçün önemli bir nedenleri arasında sayılabilir.

 

            İLÇE MERKEZİNİN 1960- 2000 YILLARI ARASI NÜFUSUNUI GÖSTEREN TABLO.

                  YILLAR                NÜFUS   

1960                                   6875

1970                                   7760

1975                                   8436

1980                                   8531

1985                                   8407

1990                                10.420

1997                                11.315

2000                10.180

 

            İlçede okuma- yazma oranı Türkiye ortalamalarının üzerinde olduğu resmi kayıtlardan anlaşılmaktadır.

            İlçe Kozluk Çayının sağ kollarından Bernge çayının geniş ve çok yayvan vadisi içerisinde ve bu suyun her iki tarafında başlıca iki gurup halinde, fakat parça parça engebeli bir arazide 21 mahalle olarak kurulmuştur. Bu suretle ilçenin yerleşimi dağınıktır. Ancak Belediyenin son 10 yıl içerisinde şehir merkezindeki arazileri imara açması sebebiyle ilçede gözle görülür bir yapılaşma başlamış ve uzak mahallelerdeki aileler buraya göç etmişlerdir. Eski evler düz, toprak damlı ve taş duvarla yapılmıştır. Son yıllarda ise çok katlı beton, modern tarzda yapılaşma başlamış ve ilçenin görünümü değişmiştir. İlçenin bütün mahalleleri ve vadi boyları yeşilliktir.

 
Yazın pansiyon/butik otelde konaklamayı düşünüyor musunuz?İlçemiz Gocu (Aktaş) Köyü Dişterik mezrasından Ali Sağlam'ın eşi Havva Sağlam tedavi görmekte olduğu hastanede perşembe günü vefat etmiştir.(19/02/2016)
haberarapgir.com - 2011 © Her Hakkı Saklıdır.