Yazılı köyü yolları
A. ALMACA : Merhaba, Yazılı köyünün yol olmaktan çıkmış olduğu yorumuna ben de katılıyorum. Mevcut asfalt diye nitelendirilen yolun bir an önce düzeltilmesini umuyorum. Ayrıca Mezarlık yolu olarak bilinen yağmur yağdığında araçların hareket bile edemediği yol (yol diyemeyeceğim) bir an önce elden geçirilmeli gerekli yerlere künkler konulmalı ve asfalt yapılmalı. Bunu sayın yetkililerimizden istirham ediyorum. Saygılarımla..

koy yollari hakk
h.altiokka : Yazili koyunun yollari Yol olmaktan cikmis,keci yoluna donmustur.hukumetin sadece belli koyleri degil,tum ilce koylerini irdeleyip esit hizmeti goturmesi gerekmezmi?

Arapgir postası
nevgiz : Fethi Gemuhluoğlunu anma töreninde Arapgir Postasının olmamayışı çok manidardır.Fethi Gemuhluoğlu ki yazma orucunu Arapgir postasında bozmuş. Arapgir postası onun için hep önemli olmuştur.

BAŞARILAR
HAMZA ÇALGAN : ÇOK DEĞERLİ MESLEKTAŞIMIN MİLLİ EĞİTİMDE OLDUĞU GİBİ BELEDİYE HİZMETLERİNDE DE BAŞARILI OLACAĞINDAN EMİNİM.AYRICA PARTİMİZE DE BUNCA YIL EMEK VERMİŞ BİR ARKADAŞIMIZI BÖYLE BİR HİZMETE LAYIK GÖRDÜĞÜ İÇİN HALUK BAŞKANIMIZA DA AYRICA TEŞEKKÜR EDERİZ. HAMZA ÇALGAN HEKİMHAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ...

bassagligi
H.ALTIOKKA : Tüm Arapgirlilerin başı sağolsun.Sayın Aslanoglu gerçekten caliskan ve milliyetçi bir kimliğe sahipti.allah gani gani rahmet eylesin.


ali sağlam : memleketimize hayırlı uğurlu olur işallah emeği geçenlere teşekkürü bir borç biliriz..

resimler
Nihat AYDIN : sayınyetkili haberlerinizde kullandığınız resimler çok belirsiz lütfen daha net ve çok resim yayınlr mısınız

Arapgir Türkülü halk oyunlarının derlenmesi
veysiALEMDAROĞLU : Arapgir türkülü halk oyunlarınının derlenmesi konusunda bana yardımlarını esirgemeyen sayın belediye başkanımız Haluk CÖMERTOĞLU na teşekkürlerimi sunarım

Tebrik
Selman SAĞLAM : Allah hayırlı etsin...

guuzel
iismail : cok gzl olmus kurtlar vadisi hakkinda da yazn..

ANKARA
YAZARLAR »

 Şaban Tekin -  -Tefekkür
12 Aralık 2013 Perşembe
İman ve Fasıklık

(10/31-33   De ki: "Sizi göğün ve yerin ürünleriyle rızıklandıran kimdir? Yahut kimdir, işitme ve görme yetisi üzerinde mutlak egemen olan? Kimdir, ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkaran? Ve (yine) kimdir var olan her şeyi çekip çeviren?" Şüphesiz, diyecekler ki: "(Elbette) Allah!" Öyleyse, de ki: "Peki, O'na karşı artık gereken duyarlığı göstermeyecek misiniz?31

(Hem de) O'nun, sizin rabbiniz Allah olduğunu, mutlak ve nihai hakikat olduğunu bildiğiniz halde! Çünkü, hakikat (terk edildik)ten sonra, geriye sapıklıktan başka ne kalır? Öyleyse, hakikati nasıl gözden kaçırabilirsiniz?" 32

Böylece günahkarca davranmaya eğilimli olanlar hakkında Rabbinin sözünün hak olduğu ortaya çıkmış oldu: "Onlar inanmayacaklar". 33 )

 

 İnsana verilen bütün bedeni nimetler,kainattaki rızıklar,görülen ve görülmeyen bilinen ve bilinmeyen her şey mutlak güç sahibinin bizlere sonsuz rahmetidir.Yeri  ve gökyüzünü kim yarattı diye soracak olsan  Allah derler.Ölüden diriyi,diriden ölüyü kim çıkarır diye sorsan Allah derler.İnsanın ,insanlığın yapmakta aciz kaldığı konularda kim yaptı diye sorulduğunda Allah derler.Fakat insanın hayatında hakikatin bir misyon olarak bulunmasına gelince sırtlarını dönüp giderler.Bütün mülkün sahibi olan Allah’a teslim olmadan heva ve hevesinin peşine takılırsın bu yollar batıldır,delalet yoludur.Hakikat yolu dosdoğru yol olan sıratı müstakim yoludur.Başka hiçbir yol izim,ideoloji,fraksiyon..kabul dilmeyecektir.Hak yoldan ayrılan fasıklar büsbütün helak oldular.Onlar haktan sonra büsbütün  günaha dalıp kendilerini helak ederler.Günahı küçümsemek ,günahın ardından inatla gitmek ,günahın hayatını çepeçevre kuşatması ile  sıratı müstakimden çıkmasına nede olmuştur.Bu hal üzere olanların,Hak yoldan ayrılan fasıkların akibeti pek acı olacaktır.

(32/18-20  - Öyle ya inanan kimse fasık olan gibi olur mu? Onlar eşit olamazlar.18

İman edip de, iyi işler yapanlara gelince, onlar için yaptıklarına karşılık olarak varıp kalacakları cennet konakları vardır. 19

Yoldan çıkanlar ise, onların varacakları yer ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde geri çevrilirler ve kendilerine: Yalandır deyip durduğunuz cehennem azabını tadın! denir. 20)

 

İşte bu kullar Allah yolunun muvahhidleri olurlar.Fasıklar ise büsbütün hakikat yolundan çıkmışlardır.Onlar hiç ummadıkları cehennem ateşine gark olacaklardır. Oradan çıkmaları hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır.Onların varacakları yer ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde geri çevrilirler ve kendilerine: Yalandır deyip durduğunuz cehennem azabını tadın! denir.

Mümin olanlar Allah’ın kitabına tam teslim olan,hakikati hayatına şeksiz şüphesiz olarak ve noksansız olarak hayatında somutlaştıranlardır.

(6/48-49 -(Ey Muhammed!) Sana da o Kitab’ı (Kur’an’ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık, Allah’ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir.

 

Aralarında, Allah’ın indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından (Kur’an’ın bazı hükümlerinden) seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki şüphesiz Allah, bazı günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardır. 49)

Kim  Resulün en güzel şekilde yaşayıp tebliğ ettiğine tabi olursa   onlara korku ve keder yoktur. Onlar gerçek kurtuluşta olanlar olacaklardır.Allah’ın ayetlerini yalanlayanlar,emrine itaat etmeyen fasıklara cehennem ateşi dokunacaktır.Allah  kendi yoluna hakkı ile tabi olup salih ameller işleyenleri ebedi cennete koyacaktır.Fasıkları ise ebedi cehenneme atacaktır.

 

 

 

(9/24- Eğer, de: babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, hısımınız, kabileniz, elinize geçirdiğiniz mallar, kesada uğramasından korktuğunuz bir ticaret, hoşunuza giden meskenler size Allah ve Resulünden ve onun yolunda cihaddan daha sevgili ise artık, Allahın emri gelinciye kadar bekleyin, Allah öyle fasıkler güruhunu hidayete irdirmez )

 

Kim, Allah ve Resulünün ve onun yolundan daha sevgili ,kıymetli unsurları,değerleri varsa artık sevdiği yoluna ram olduktan sonra o onun ilahı olmuştur.İman hakkı ile bilmek ve Onun yoluna katıksız olarak teslim olmak ve pratize etmektir .İman ve salih amel birlikteliğini parçalamak müminin fasık olmasına neden olur. Fasıklık ebedi cehennemliktir.

(46/20 -Ve küfredenler ateşe arz olunacağı gün şöyle denir: siz bütün tayyibâtınızı (lezaizinizi) Dünya hayatınızda giderdiniz ve onlarla zevk yab oldunuz, alacağınızı aldınız, artık bu gün hakaret azâbiyle cezalanacaksınız çünkü Yer yüzünde haksızlıkla kibir taslıyordunuz ve çünkü dînden çıkıp fasıklık ediyordunuz )

 

Hakikat dairesinden çıkıp batıla sapanlar,heva ve hevesini ilah edinenler, sizler cennetinizi dünya hayatında yaşadınız.Dünyada haksızlıklar yapıyordunuz,haddi aşıyordunuz,kibir ve gurur ile etrafınıza çaka satıyordunuz.Allahın üzerinizdeki hiçbir nimetinin şükrünü eda etmediniz.Allah’ın üzerinizdeki en büyük hakkı olan hakikat yolunu kabul etmeyip sırtınızı döndünüz,mağrurlanıp batıla tabi olduklarından onlar için tadın bakalım  ebedi cehennem azabını denilecek.

(57/26 -Ve kasem olsun ki, Nûh'u ve İbrahim'i gönderdik ve onların zürriyetlerinde nübüvveti ve kitabı (berdevam) kıldık. Artık onlardan hidayete ermiş olan vardır, onlardan bir çokları ise fâsık kimselerdir.)

 

Allah’ın yolu birdir.Zaman , mekan ve Resuller değişse de hakikat bir ve tektir.Gelen şeriatler pek az  değişse de Allah ‘ın  şeriatine insanları Resulü ve kitabı  aracılığı ile hakikate çağırmaktadır.Hakikati kabul eden müminler pek azdır.Fakat her dönem  yoldan çıkan hakikate sırtını dönen  fasıklar çok fazladır.

Hakikate sıtk ile teslim olanlar ebedi mutluluğa erecek olan muttaki müminlerdir.

 

 

 

 

YAZARIN TÜM YAZILARI
12.12.2013 - İman ve Fasıklık
26.09.2013 - Ortadoğuyu Cehenneme Çevirmek-1
10.09.2013 - Hakikatin Sistematiğini Anlamak
1.08.2013 - Ramazan Ayının Keyfiyetini Anlamak
7.06.2013 - Çok Derinden ve Donanımlı İstismar-1
17.04.2013 - Kutsayan Mantalite
26.03.2013 - Toplumsal Hayatta İnfakın Önemi
11.02.2013 - Egsiztansiyalizm ( Varoluşçuluk )
23.01.2013 - Hicr Suresine Farklı Bir Bakış
27.12.2012 - Tekvir Suresi
1.12.2012 - Allah Fiyat Vermez Değer Verir
7.11.2012 - Allah Sevgisi
12.10.2012 - Din Kavramı
20.09.2012 - Piyonların Harcanması
26.07.2012 - Alak Suresine Bir Bakış
2.07.2012 - Yem Atmak
21.06.2012 - Akıl ve Vicdanı Harekete Geçirmek
25.04.2012 - Demokratikleşme Sürecinin Yaşadığı Badireler-1
1.04.2012 - Aklımızı ve Vicdanımızı Kullanalım -1
10.03.2012 - Çok Çetin Bir Süreç
12.02.2012 - İstismarları Farklı Perspektiflerden Görebilmek
15.01.2012 - Hangi Eksene Doğru-2
23.12.2011 - Hangi Eksene Doğru 1
28.11.2011 - Kerbeladaki Şehadetin Mesajı
4.11.2011 - Şehirlerin Deprem Karşısındaki Hezimeti
4.11.2011 - Şehirlerin Deprem Karşısındaki Hezimeti
26.10.2011 - Bir Diktatörün Yıkılışı
22.10.2011 - Medeniyetler
19.09.2011 - Ortadoğu’da Değişen Dengeler
6.09.2011 - İhtirasların İnsanı Canavarlaştırması
31.08.2011 - Vuslatta Özgürlüğü Yaşamak
6.08.2011 - Ramazan Ayının Keyfiyetini Anlamak
28.07.2011 - Medyadan Ağımıza Takılanlar
21.07.2011 - Futbolda Şike Olayları
18.07.2011 - Suriye’de ki Özgürlük Mücadelesi -2
28.06.2011 - Suriye’de ki Özgürlük Mücadelesi -1
18.06.2011 - 12 Haziran Öncesi ve Sonrası
18.06.2011 - 12 Haziran Öncesi ve Sonrası
9.06.2011 - Siyasi Yelpazeden Yansımalar -3
3.06.2011 - Siyasi Yelpazeden Yansımalar -2
1.06.2011 - Siyasi Yelpazeden Yansımalar -1
24.05.2011 - Varsın Mavera Bizim Olsun
Facebook ta Paylaş

Henüz yorum yapılmamış...
Yazın pansiyon/butik otelde konaklamayı düşünüyor musunuz?İlçemiz Gocu (Aktaş) Köyü Dişterik mezrasından Ali Sağlam'ın eşi Havva Sağlam tedavi görmekte olduğu hastanede perşembe günü vefat etmiştir.(19/02/2016)
haberarapgir.com - 2011 © Her Hakkı Saklıdır.